2021163430 - Hoge Akker 66 - het aanleggen van een tuin en plaatsen van een zwembad

OPENBAAR ONDERZOEK aanvraag omgevingsvergunning JANSSENS - LANGERS

Wij delen jou mee dat door de heer Dieter Janssens een aanvraag tot omgevingsvergunning werd ingediend. De aanvraag heeft betrekking op een perceel gelegen Hoge Akker 66, kadastraal gekend als Kontich afdeling 2 sectie E nummer 221C4.

De aanvraag voor stedenbouwkundige handelingen omvatten het aanleggen van een tuin en plaatsen van een zwembad

De aanvraag kan je inkijken vanaf 20 november 2021 tot en met 19 december 2021.

Het volledige dossier ligt ter inzage bij de dienst omgeving van de gemeente. Je dient hiervoor een afspraak maken via www.kontich.be of via het telefoonnummer 03 246 25 50 met vermelding van het dossiernummer OMV_2021163430. Bij het inkijken van het dossier is het niet toegelaten dat er foto’s genomen worden van de plannen en andere documenten uit het dossier.

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen tot en met 19 december 2021 op volgende wijze worden ingediend:

  • digitaal via het omgevingsloket (omgevingsloket.be)
  • digitaal via het elektronisch loket van de gemeente Kontich (kontich.be/openbaaronderzoek - e-formulier )
  • per aangetekend schrijven aan het college van burgemeester en schepenen, Gemeenteplein 1 te 2550 Kontich
  • tegen ontvangstbewijs aan het onthaal van het Gemeentehuis Gemeenteplein 1 te 2550 Kontich
  • per mail naar openbaaronderzoek@kontich.be met vermelding van het dossiernummer OMV_2021163430

Vermeld duidelijk op: Bezwaar/OMV_2021163430.

Jouw opmerkingen en de bezwaren zullen beoordeeld worden door de gemeentelijke omgevingsambtenaar. Deze beoordeling wordt opgenomen in de besluitvorming van het college van burgemeester en schepenen.

De beslissing over de aanvraag is raadpleegbaar op de website nadat het college van burgemeester een uitspraak heeft geformuleerd.