2021163157 - Kontichhof 15A - het renoveren van een hoeve

OPENBAAR ONDERZOEK aanvraag omgevingsvergunning HOF: RENOVATIE VOORMALIGE HOEVE - KONTICHHOF

Wij delen jou mee dat door de heer Jimmy Jacobs een aanvraag tot omgevingsvergunning werd ingediend. De aanvraag heeft betrekking op een perceel gelegen , kadastraal gekend als Kontich afdeling 1 sectie A nummer 284A.

De aanvraag voor stedenbouwkundige handelingen omvatten het renoveren van een hoeve.

De exploitatie van één of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten omvatten de rubrieken:

Nieuw - 16.3.2°a) - - compressor geothermische warmtepomp

- compressor airco

Nieuw - 55.1.1° - Het dieptecriterium op dit perceel bedraagt volgens bijlage 2 quinquies 150m.

Het perceel is eveneens gelegen buiten een beschermingszone.

De aanvraag kan je inkijken vanaf 25 november 2021 tot en met 24 december 2021.

Het volledige dossier ligt ter inzage bij de dienst omgeving van de gemeente. Je dient hiervoor een afspraak maken via www.kontich.be of via het telefoonnummer 03 246 25 50 met vermelding van het dossiernummer OMV_2021163157. Bij het inkijken van het dossier is het niet toegelaten dat er foto’s genomen worden van de plannen en andere documenten uit het dossier.

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen tot en met 24 december 2021 op volgende wijze worden ingediend:

  • - digitaal via het omgevingsloket (omgevingsloket.be)
  • - digitaal via het elektronisch loket van de gemeente Kontich (kontich.be/openbaaronderzoek - e-formulier )
  • - per aangetekend schrijven aan het college van burgemeester en schepenen, Gemeenteplein 1 te 2550 Kontich
  • - tegen ontvangstbewijs aan het onthaal van het Gemeentehuis Gemeenteplein 1 te 2550 Kontich
  • - per mail naar openbaaronderzoek@kontich.be met vermelding van het dossiernummer OMV_2021163157

Vermeld duidelijk op: Bezwaar/OMV_2021163157.

Jouw opmerkingen en de bezwaren zullen beoordeeld worden door de gemeentelijke omgevingsambtenaar. Deze beoordeling wordt opgenomen in de besluitvorming van het college van burgemeester en schepenen.

De beslissing over de aanvraag is raadpleegbaar op de website nadat het college van burgemeester een uitspraak heeft geformuleerd.