2021160474 - Sint-Jansplein 19 - beslissing

2021160474 - Sint-Jansplein 19 - het schepencollege heeft in zitting van 23/5/2022 een vergunning verleend voor het slopen en bouwen van een gelijkvloerse garage.