2021158534 - Pierstraat 350 - het uitbreiden van een loods

OPENBAAR ONDERZOEK aanvraag omgevingsvergunning UITBREIDING TUINBOUWBEDRIJF VAN DEN EYNDE

Wij delen jou mee dat door Lander Van den Eynde namens VAN DEN EYNDE BVBA een aanvraag tot omgevingsvergunning werd ingediend. De aanvraag heeft betrekking op een perceel gelegen , kadastraal gekend als Kontich sectie B nummers 1C, 1D en afdeling 1 sectie G nummers 332B.

De aanvraag voor stedenbouwkundige handelingen omvatten het uitbreiden van een loods.

De aanvraag kan je inkijken vanaf 14 november 2021 tot en met 13 december 2021.

Het volledige dossier ligt ter inzage bij de dienst omgeving van de gemeente. Je dient hiervoor een afspraak maken via www.kontich.be of via het telefoonnummer 03 246 25 50 met vermelding van het dossiernummer OMV_2021158534. Bij het inkijken van het dossier is het niet toegelaten dat er foto’s genomen worden van de plannen en andere documenten uit het dossier.

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen tot en met 13 december 2021 op volgende wijze worden ingediend:

  •  digitaal via het omgevingsloket (omgevingsloket.be)
  •  digitaal via het elektronisch loket van de gemeente Kontich (kontich.be/openbaaronderzoek - e-formulier )
  •  per aangetekend schrijven aan het college van burgemeester en schepenen, Gemeenteplein 1 te 2550 Kontich
  •  tegen ontvangstbewijs aan het onthaal van het Gemeentehuis Gemeenteplein 1 te 2550 Kontich
  •  per mail naar openbaaronderzoek@kontich.be met vermelding van het dossiernummer OMV_2021158534

Vermeld duidelijk op: Bezwaar/OMV_2021158534.

Jouw opmerkingen en de bezwaren zullen beoordeeld worden door de gemeentelijke omgevingsambtenaar. Deze beoordeling wordt opgenomen in de besluitvorming van het college van burgemeester en schepenen.

De beslissing over de aanvraag is raadpleegbaar op de website nadat het college van burgemeester een uitspraak heeft geformuleerd.