2021157841 - Duffelsesteenweg 339 - het regulariseren van 2 containerwoningen.

Dossiernummer : OMV_2021157841

Wouter de Bruyn namens De Glastuin BVBA heeft een aanvraag ingediend voor het regulariseren van 2 containerwoningen.

De aanvraag heeft als adres Duffelsesteenweg 339A kadastraal gekend als , afdeling 2 sectie E nummer 380F2.

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag ligt van 4 november 2021 tot en met 3 december 2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving, op volgend adres: Gemeenteplein 1 te 2550 Kontich.

U dient hiervoor een afspraak maken via de website www.kontich.be of via het telefoonnummer 03 246 25 50 met vermelding van het dossiernummer OMV_2021157841.

De bezwaren, standpunten en/of opmerkingen over de aanvraag kunnen tot en met

3 december 2021 op volgende wijze worden ingediend:

  • digitaal via het omgevingsloket (omgevingsloket.be)
  • per mail naar openbaaronderzoek@kontich.be met vermelding van het dossiernummer OMV_2021157841
  • digitaal via het elektronisch loket van de gemeente Kontich (kontich.be/openbaaronderzoek - e-formulier )
  • per aangetekend schrijven aan het college van burgemeester en schepenen, Gemeenteplein 1 te 2550 Kontich
  • als laatste keuze (enkel indien de bovenstaande keuzes niet mogelijk zijn): tegen ontvangstbewijs aan het onthaal van het Gemeentehuis Gemeenteplein 1 te 2550 Kontich

Vermeld duidelijk op: Bezwaar/OMV_2021130795.

Jouw opmerkingen en de bezwaren zullen beoordeeld worden door de gemeentelijke omgevingsambtenaar. Deze beoordeling wordt opgenomen in de besluitvorming van het college van burgemeester en schepenen.

De beslissing over de aanvraag is raadpleegbaar op de website nadat het college van burgemeester een uitspraak heeft geformuleerd.