2021156830 - Drabstraat 198 - Niet- aktename IIOA klasse 3 - bronbemaling

2021156830 - Drabstraat 198 - Het schepencollege heeft in zitting van 25.10.2021 geen akte genomen van de IIOA klasse 3 aanvraag voor een bronbemaling.