2021155044 - Verbrande Hoevestraat 8 - het verbouwen van een woning

2021155044 - Verbrande Hoevestraat 8

Wij delen jou mee dat door mevrouw Caroline De Graeve en de heer Grégoire Van Eeckhout een aanvraag werd ingediend voor het verbouwen van een woning.

De aanvraag heeft als adres Verbrande Hoevestraat 8 kadastraal gekend als Kontich, afdeling 2 sectie C nummer 1Z8.

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag ligt van 28 oktober 2021 tot en met 26 november 2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving, op volgend adres: Gemeenteplein 1 te 2550 Kontich.

U dient hiervoor een afspraak maken via de website www.kontich.be of via het telefoonnummer 03 246 25 50 met vermelding van het dossiernummer OMV_2021155044.

De bezwaren, standpunten en/of opmerkingen over de aanvraag kunnen tot en met

26 november 2021 op volgende wijze worden ingediend:

  •  digitaal via het omgevingsloket (omgevingsloket.be)
  •  per mail naar openbaaronderzoek@kontich.be met vermelding van het dossiernummer OMV_2021155044
  •  digitaal via het elektronisch loket van de gemeente Kontich (kontich.be/openbaaronderzoek - e-formulier )
  •  per aangetekend schrijven aan het college van burgemeester en schepenen, Gemeenteplein 1 te 2550 Kontich
  •  als laatste keuze (enkel indien de bovenstaande keuzes niet mogelijk zijn): tegen ontvangstbewijs aan het onthaal van het Gemeentehuis Gemeenteplein 1 te 2550 Kontich

Vermeld duidelijk op: Bezwaar/OMV_2021155044.

Jouw opmerkingen en de bezwaren zullen beoordeeld worden door de gemeentelijke omgevingsambtenaar. Deze beoordeling wordt opgenomen in de besluitvorming van het college van burgemeester en schepenen.

De beslissing over de aanvraag is raadpleegbaar op de website nadat het college van burgemeester een uitspraak heeft geformuleerd.