2021147856 - Pierstraat 260 - Aktename SH - plaatsen van een veranda

2021147856 - Pierstraat 260 - Het schepencollege heeft in zitting van 11.10.2021 akte genomen van de melding voor het plaatsen van een veranda.