2021146383 - Vekenveld 8 - vergunning

2021146383 - Vekenveld 8 - het schepencollege heeft in zitting van 10/01/2022 een vergunning verleend voor het verbouwen van een 2-gevelwoning met terras op verdieping +1 op de plaats van het te slopen pergola.