2021143769 - Heiveldekens 22 - het vervaardigen, verkopen en verdelen van hoogwaardige industriële lagers en dichtingen

V

OPENBAAR ONDERZOEK aanvraag omgevingsvergunning OVA SAINT-GOBAIN

Wij delen jou mee dat door SAINT-GOBAIN INNOVATIVE MATERIALS BELGIUM NV een aanvraag tot omgevingsvergunning werd ingediend. De aanvraag heeft betrekking op een perceel gelegen Heiveldekens 9D, Heiveldekens 9A, Heiveldekens 9I, Heiveldekens 9C, Heiveldekens 9G, Heiveldekens 9K, Heiveldekens 9E, Heiveldekens 9H, Heiveldekens 9J, Heiveldekens 9F, Heiveldekens 9B en Heiveldekens 22, kadastraal gekend als Kontich afdeling 2 sectie E nummers 79K en 79P.

De exploitatie van één of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten omvatten de rubrieken:

Verandering - 3.2.2°a) - Uitbreiding van het te lozen debiet huishoudelijk afvalwater met 643 m³

Verandering - 6.4.1° - Vermindering van de opslaghoeveelheid met 71,3 liter

Ongewijzigd - 12.2.1° -

Ongewijzigd - 12.3.1° -

Verandering - 15.1.1° - Uitbreiding met 1 stalplaats voor een heftrucks (en verplaatsing van 1 reeds bestaande stalplaats)

Verandering - 16.3.2°b) - Vermindering van het geïnstalleerd vermogen met 153,5 kW

Nieuwe indelingsrubriek n.a.v. Vlaremtrein 2017

Ongewijzigd - 17.1.1.1° -

Verandering - 17.1.2.1.2° - Uitbreiding van de opslaghoeveelheid met 2.764,2 liter

Ongewijzigd - 17.1.2.2.2° -

Nieuw - 17.3.4.1°a) - Opslag van producten met GHS05, met een totale hoeveelheid van 1,51 ton

Nieuw - 17.3.5.1°a) - Opslag van producten met GHS06, met een totale hoeveelheid van 0,33 ton

Verandering - 17.3.6.1°a) - Uitbreiding van de opslaghoeveelheid met 1,55 ton

Verandering - 17.3.7.1°a) - Uitbreiding van de opslaghoeveelheid met 0,21 ton

Verandering - 17.3.8.2° - Uitbreiding van de opslaghoeveelheid met 0,39 ton

Verandering - 17.4. - Uitbreiding van de opslaghoeveelheid met 222 kg

Verandering - 23.2.2°a) - Uitbreiding van de geïnstalleerde totale drijfkracht met 482,7 kW, verplaatsing van een aantal toetsellen

Aanpassing aan de gewijzigde indelingsrubriek

Verandering - 23.3.1°a) - Uitbreiding van de opslaghoeveelheid met 16 ton

Ongewijzigd - 24.4. -

Verandering - 29.5.2.1°a) - Uitbreiding van de geïnstalleerde totale drijfkracht met 155,1 kW, verplaatsing van een aantal toestellen

Verandering - 29.5.3.1°a) - Uitbreiding van het totaal thermisch vermogen met 150 kW en verplaatsing van een toestel

Nieuw - 29.5.5.3° - Baden en spoelbaden voor oppervlaktebehandeling van metalen, met een totale gezamenlijke inhoud van 9.032 liter

Nieuw - 29.5.6.b)3° - Baden en spoelbaden voor het aanbrengen van deklagen van gesmolten metaal door indompeling in baden met een totaal gezamenlijk inhoudsvermogen van 6.033 liter

Verandering - 43.1.1°a) - Uitbreiding van het totaal nominaal thermisch ingangsvermogen (in essentie door het in gebruik nemen van extra hallen) met in totaal 510 kW

De aanvraag kan je inkijken vanaf 8 november 2021 tot en met 8 december 2021.

Het volledige dossier ligt ter inzage bij de dienst omgeving van de gemeente. Je dient hiervoor een afspraak maken via www.kontich.be of via het telefoonnummer 03 246 25 50 met vermelding van het dossiernummer OMV_2021143769. Bij het inkijken van het dossier is het niet toegelaten dat er foto’s genomen worden van de plannen en andere documenten uit het dossier.

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen tot en met 8 december 2021 op volgende wijze worden ingediend:

  • - digitaal via het omgevingsloket (omgevingsloket.be)
  • - digitaal via het elektronisch loket van de gemeente Kontich (kontich.be/openbaaronderzoek - e-formulier )
  • - per aangetekend schrijven aan het college van burgemeester en schepenen, Gemeenteplein 1 te 2550 Kontich
  • - tegen ontvangstbewijs aan het onthaal van het Gemeentehuis Gemeenteplein 1 te 2550 Kontich
  • - per mail naar openbaaronderzoek@kontich.be met vermelding van het dossiernummer OMV_2021143769

Vermeld duidelijk op: Bezwaar/OMV_2021143769.

Jouw opmerkingen en de bezwaren zullen beoordeeld worden door de gemeentelijke omgevingsambtenaar. Deze beoordeling wordt opgenomen in de besluitvorming van het college van burgemeester en schepenen.

De beslissing over de aanvraag is raadpleegbaar op de website nadat het college van burgemeester een uitspraak heeft geformuleerd.