2021142592 - Meylweg 32 - Niet-aktename IIOA klasse 3

2021142592 - Meylweg 32 - Het schepencollege heeft in zitting van 11.10.2021 niet akte genomen van de IIOA klasse 3 van de melding van een bronbemaling.