2021141262 - Keizershoek 344 - Vergunning

2021141262 - Keizershoek 344 - Het schepencollege heeft in zitting van 25.10.2021 een vergunning verleend voor het bouwen van bijgebouwen.