2021140664 - Satenrozen 11-13 - Aktename IIOA klasse 3 - stopzetting vergunning

2021140664 - Satenrozen 11-13 - Het schepencollege heeft in zitting van 4.10.2021 akte genomen van de melding door DHL dat een bestaande IIOA klasse 2 omgevingsvergunning volledig werd stopgezet.