2021139183 - Brouwersstraat 3 - Aktename IIOA klasse 3

2021139183 - Brouwersstraat 3 - Het schepencollege heeft in zitting van 6.09.2021 akte genomen van een IIOA klasse 3 van een bronbemaling.