2021137950 - Pieter Potlaan 5 - vergunning

2021137950 - Pieter Potlaan 5 - het schepencollege heeft in zitting van 20/12/2021 een vergunning verleent voor het plaatsen van een zwembad.