2021130177 - Jan Baptist Francisstraat 51 - Vergunning

2021130177 - Jan Baptist Francisstraat 51 - Het schepencollege heeft in zitting van 25.10.2021 een vergunning verleend voor het slopen van een serre, petroleumtank en waterbassin.