2021129064 - Witte Stedeweg zn - Weg- en rioleringswerken en boskap

OPENBAAR ONDERZOEK aanvraag omgevingsvergunning WEG- EN RIOLERINGWERKEN IN WITTE STEDEWEG, DUFFELSHOEK, MONTFORTSTRAAT EN BOSKAP

Wij delen jou mee dat door Ilse Schroven namens Pidpa OPDRAVER een aanvraag tot omgevingsvergunning werd ingediend. De aanvraag heeft betrekking op een perceel gelegen Witte-Stedeweg 16, Duffelshoek 80, Witte-Stedeweg 24, Duffelshoek 82, Witte-Stedeweg 8, Duffelshoek 74, Witte-Stedeweg 12, Witte-Stedeweg 6, Witte-Stedeweg 19, Duffelshoek 44, Montfortstraat 72, Montfortstraat 79, Duffelshoek 88, Witte-Stedeweg 18, Boskapelweg 4, Witte-Stedeweg 14, Witte-Stedeweg 11, Duffelshoek 46, Duffelshoek 108, Duffelshoek 90, Witte-Stedeweg 6B, Duffelshoek 100, Witte-Stedeweg 9, Witte-Stedeweg 15, Witte-Stedeweg 20, Witte-Stedeweg 10, Duffelshoek 122, Witte-Stedeweg 1, Duffelshoek 84, Duffelshoek 86, Boskapelweg 4, Duffelshoek 102, Duffelshoek 98B, Duffelshoek 76 en Witte-Stedeweg 13, kadastraal gekend als Kontich afdeling 2 sectie E nummers 226V, 229D, 229B, 267H, 267G, 267D, 267B, 268C2, 268B2, 268F2, 268D2, 268E2, 273Y2, 273/2 L, 273W, 273P2, 274H, 274G, 275E, 275G, 275F, 277L, 277N, 277E, 277F, 278F, 278H, 278K, 279P, 279N, 279M, 282H, 284Y2, 284W2, 284R2, 284T2, 284X2, 286B, 286A, 287A, 290H, 292B2, 292C2, 292R2, 292W2, 292M2, 292E2, 292V, 292G2, 294C, 295C, 296B, 406B en 406A.

De aanvraag voor stedenbouwkundige handelingen omvatten het weg- en rioleringswerken en boskap.

De aanvraag kan je inkijken vanaf 3 september 2021 tot en met 2 oktober 2021.

Het volledige dossier ligt ter inzage bij de dienst omgeving van de gemeente. Je dient hiervoor een afspraak maken via www.kontich.be of via het telefoonnummer 03 246 25 50 met vermelding van het dossiernummer OMV_2021129064. Bij het inkijken van het dossier is het niet toegelaten dat er foto’s genomen worden van de plannen en andere documenten uit het dossier.

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen tot en met 2 oktober 2021 op volgende wijze worden ingediend:

  •  digitaal via het omgevingsloket (omgevingsloket.be)
  •  digitaal via het elektronisch loket van de gemeente Kontich (kontich.be/openbaaronderzoek - e-formulier )
  •  per aangetekend schrijven aan het college van burgemeester en schepenen, Gemeenteplein 1 te 2550 Kontich
  •  tegen ontvangstbewijs aan het onthaal van het Gemeentehuis Gemeenteplein 1 te 2550 Kontich
  •  per mail naar openbaaronderzoek@kontich.be met vermelding van het dossiernummer OMV_2021129064

Vermeld duidelijk op: Bezwaar/OMV_2021129064.

Jouw opmerkingen en de bezwaren zullen beoordeeld worden door de gemeentelijke omgevingsambtenaar. Deze beoordeling wordt opgenomen in de besluitvorming van het college van burgemeester en schepenen.

De beslissing over de aanvraag is raadpleegbaar op de website nadat het college van burgemeester een uitspraak heeft geformuleerd.