2021123683 - Beukendreef 18 - Aktename stedenbouwkundige handelingen

2021123683 - Beukendreef 18 - Het schepencollege heeft in zitting van 16.08.2021 akte genomen van een aanvraag tot het bouwen van een veranda.