2021122240 - Blauwesteenstraat 93 - Vergunning

2021122240 - Blauwesteenstraat 93 - Het schepencollege heeft in zitting van 4.10.2021 een vergunning verleend voor het renoveren van een bestaand bedrijfsgebouw.