2021121881 - Duivenstraat 26 - Vergunning

2021121881 - Duivenstraat 26 - Het schepencollege heeft in zitting van 4.010.2021 een vergunning verleend voor het plaatsen van een dakkapel.