2021120443 - Nonnenbos 21 - Vergunning

2021120443 - Nonnenbos 21 - Het schepencollege heeft in zitting van 28.09.2021 een vergunning verleend voor het slopen van een vrijstaande verkrotte hoeve met aanhorigheden.