2021120282 - Grote Steenweg 117 - Vergunning

2021120282 - Grote Steenweg 117 - Het schepencollege heeft in zitting van 4.10.2021 een vergunning verleend voor het plaatsen van een publiciteitszuil.