2021118843 - Drabstraat 151 - Vergunning

2021118843 - Drabstraat 151 - Het schepencollege heeft in zitting van 28.09.2021 een vergunning verleend voor het verbouwen van een bestaande woning en het bouwen van een
gekoppelde woning.