2021115867 - Reepkenslei 62 - Vergunning

2021115867 - Reepkenslei 62 - Het schepencollege heeft in zitting van 25.10.2021 een vergunning verleend voor het bouwen van een zwembad.