20211115 - Koningin Astridlaan 44 - aanvraag opslag van maximaal 4 kg klein vuurwerk

20211115 - Koningin Astridlaan 44 - springstoffendossier

Bekendmaking BESLISSING dossier SPRINGSTOFFEN Koningin Astridlaan 44

Het college van burgemeester en schepenen in zitting van 15/11/2021 heeft een beslissing genomen in dit dossier.

Bijgevoegd vindt u de beslissing in dit dossier met de bespreking van de ingediende bezwaren.

Tegen deze beslissing kan beroep worden ingediend bij:

de deputatie van Antwerpen, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen

De uiterste datum voor indienen van het beroep is 28/11/2021