2021104555 - Kauwlei zn - aanvraag tot verkaveling binnengebied Kauwlei - Broekbosstraat

OPENBAAR ONDERZOEK aanvraag omgevingsvergunning KONTICH, KAUWLEI

Wij delen jou mee dat door Bouw & Promotie Kauwlei NV en Van Wellen Real Estate Development NV een aanvraag tot omgevingsvergunning werd ingediend. De aanvraag heeft betrekking op een perceel gelegen , kadastraal gekend als Kontich afdeling 2 sectie C nummers 109A2, 110F, 115E, 117E en 117M.

De aanvraag kan je inkijken vanaf 15 juli 2021 tot en met 13 augustus 2021.

Het volledige dossier ligt ter inzage bij de dienst omgeving van de gemeente. U dient hiervoor een afspraak maken via www.kontich.be of via het telefoonnummer 03 246 25 50 met vermelding van het dossiernummer OMV_2021104555. Bij het inkijken van het dossier is het niet toegelaten dat er foto’s genomen worden van de plannen en andere documenten uit het dossier.

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen tot en met 13 augustus 2021 op volgende wijze worden ingediend:

  •  digitaal via het omgevingsloket (omgevingsloket.be)
  •  digitaal via het elektronisch loket van de gemeente Kontich (kontich.be/openbaaronderzoek - e-formulier )
  •  per aangetekend schrijven aan het college van burgemeester en schepenen, Gemeenteplein 1 te 2550 Kontich
  •  tegen ontvangstbewijs aan het onthaal van het Gemeentehuis Gemeentplein 1 te 2550 Kontich, eerste verdieping
  •  per mail naar openbaaronderzoek@kontich.be met vermelding van het dossiernummer OMV_2021104555

Vermeld duidelijk op: Bezwaar/OMV_2021104555.

Jouw opmerkingen en de bezwaren zullen beoordeeld worden door de gemeentelijke omgevingsambtenaar. Deze beoordeling wordt opgenomen in de besluitvorming van het college van burgemeester en schepenen.

De beslissing over de aanvraag is raadpleegbaar op de website nadat het college van burgemeester een uitspraak heeft geformuleerd.