2021103389 - Schuurveld 21 - Vergunning

2021103389 - Schuurveld 21 - Het schepencollege heeft in zitting van 30.08.2021 een vergunning verleend voor het bijstellen van de verkaveling voor lot 35A, ifv het verbouwen van
een bestaande woning.