2021101666 - Liersebaan 20 - Vergunning

2021101666 - Liersebaan 20 - Het schepencollege heeft in zitting van 11.10.2021 een vergunning verleend voor het bijstellen van de verkaveling voor het bouwen van een praktijkruimte en een appartement.