2021094466 - Duivenstraat 2E - Vergunning

2021094466 - Duivenstraat 2E - Het schepencollege heeft in zitting van 16.08.2021 een vergunning verleend voor het verbouwen van een woning.