2021092127 - Pierstraat 229 - Vergunning

2021092127 - Pierstraat 229 - Het schepencollege heeft in zitting van 18.10.2021 een vergunning verleend voor het slopen van een gebouw en 2 bijgebouwen en het bouwen van een meergezinswoning met vier woonunits.