2021087939 - Abelenlaan 1 - Vergunning

021087939 - Abelenlaan 1 - Het schepencollege heeft in zitting van 20.09.2021 een vergunning verleend voor het verbouwen van een woning.