2021087882 - Duffelshoek 40 - Vergunning

2021087882 - Duffelshoek 40 - Het schepencollege heeft in zitting van 20.09.2021 een vergunning verleend voor het aanleggen van een zwembad.