2021084928 - Duivenstraat 11-13 - Vergunning

2021084928 - Duivenstraat 11-13 - Het schepencollege heeft in zitting van 25.10.2021 een vergunning verleend voor het omvormen van een werkplaats/garage naar twee woonentiteiten.