2021082782 - Albertlei 36 - Vergunning

 2021082782 - Albertlei 36 - Het schepencollege heeft in zitting van 25.10.2021 een vergunning verleend voor het renoveren van 2 appartementen en herbouw gelijkvloerse uitbreiding.