2021082192 - Ferdinand Maesstraat 65 - het slopen van een gebouw

BEVRAGING aanvraag omgevingsvergunning SLOOP FERDINAND MAESSTRAAT 65, KONTICH

Wij delen jou mee dat door Kim Herremans een aanvraag tot omgevingsvergunning werd ingediend. De aanvraag heeft betrekking op een perceel gelegen Ferdinand Maesstraat 65, kadastraal gekend als Kontich afdeling 3 sectie B nummer 106C3.

De aanvraag voor stedenbouwkundige handelingen omvatten het slopen van een vrijstaande woning en bijgebouw

De aanvraag kan je inkijken vanaf 26.05.2021 tot en met 26.06.2021.

Het volledige dossier ligt ter inzage bij de dienst omgeving van de gemeente. Je dient hiervoor een afspraak maken via www.kontich.be of via het telefoonnummer 03 246 25 50 met vermelding van het dossiernummer OMV_2021082192. Bij het inkijken van het dossier is het niet toegelaten dat er foto’s genomen worden van de plannen en andere documenten uit het dossier.

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen tot en met op volgende wijze worden ingediend:

  •  digitaal via het omgevingsloket (omgevingsloket.be)
  •  digitaal via het elektronisch loket van de gemeente Kontich (kontich.be/openbaaronderzoek - e-formulier )
  •  per aangetekend schrijven aan het college van burgemeester en schepenen, Gemeenteplein 1 te 2550 Kontich
  •  tegen ontvangstbewijs aan het onthaal van het Gemeentehuis Gemeenteplein 1 te 2550 Kontich
  •  per mail naar openbaaronderzoek@kontich.be met vermelding van het dossiernummer OMV_2021082192

Vermeld duidelijk op: Bezwaar/OMV_2021082192.

Jouw opmerkingen en de bezwaren zullen beoordeeld worden door de gemeentelijke omgevingsambtenaar. Deze beoordeling wordt opgenomen in de besluitvorming van het college van burgemeester en schepenen.

De beslissing over de aanvraag is raadpleegbaar op de website nadat het college van burgemeester een uitspraak heeft geformuleerd.

Bijlagen