2021081863 - Duffelsesteenweg zn - Vergunning

2021081863 - Duffelsesteenweg zn - Het schepencollege heeft in zitting van 9.08.2021 een vergunning verleend voor het kappen van populieren.