2021079550 - Waarloosveld 5 - Aktename IIOA klasse 3 - bronbemaling

2021079550 - Waarloosveld 5 - Het schepencollege heeft in zitting van 17.05.2021 akte genomen van een bronbemaling.