2021076134 - Staf Van Elzenlaan 17 - Vergunning

2021076134 - Staf Van Elzenlaan 17 - Het schepencollege heeft in zitting van 7.06.2021 een vergunning verleend voor het aanleggen van een zwembad.