2021075313 - De Villermontstraat 6B - Vergunning

2021075313 - De Villermontstraat 6B - Het schepencollege heeft in zitting van 28.06.2021 een vergunning verleend voor het voor het slopen van werkplaatsen en magazijnen, het uitbreken van bestaande verhardingen, het rooien van bomen, het oprichten van gestapelde woningen met
ondergrondse garage en de heraanleg van een toegangsweg.