2021070945 - Pastoor De Laetstraat 20 - Vergunning

2021070945 - Pastoor De Laetstraat 20 - het schepencollege heeft in zitting van 16.08.2021 een vergunning verleend voor het verbouwen van een woning.