2021069711 - Pierstraat 182 - Vergunning

2021069711 - Pierstraat 182 - Het schepencollege heeft in zitting van 5.07.2021 een vergunning verleend voor het bouwen van een woning.