2021068873 - Oever 7 - Vergunning

2021068873 - Oever 7 - Het schepencollege heeft in zitting van 20.09.2021 een vergunning verleend voor het slopen van verhardingen en bijgebouwen en het verbouwen van bijgebouwen.