2021060263 - Ooststatiestraat 197 - Vergunning

2021060263 - Ooststatiestraat 197 - Het schepencollege heeft in zitting van 7.06.2021 een vergunning verleend voor het bouwen van een extra muur.