2021059200 - Kauwlei 90 - Vergunning

2021059200 - Kauwlei 90 - Het schepencollege heeft in zitting van 28.06.2021 een vergunning verleend voor het verbouwen van een woning.