2021059021 - Pierstraat 243A - Aktename IIOA klasse 3

2021059021 - Pierstraat 243A - Het schepencollege heeft in zitting van 12.04.2021 akte genomen van de aanvraag tot een bronbemaling.