2021058655 - Jan Baptist Francisstraat 36 - Melding IIOA klasse 3

2021058655 - Jan Baptist Francisstraat 36 - Het schepencollege heeft in zitting van 12.04.2021 akte genomen voor het plaatsen van een bronbemaling.