2021057345 - Blauwesteenstraat 95 - Vergunning

2021057345 - Blauwesteenstraat 95 - Het schepencollege heeft in zitting van 21.06.2021 een vergunning verleend voor het slopen van een woning en garage.