2021055893 - Steentjeslaan 5 - aktename melding SH van het plaatsen van een veranda

2021055893 - Steentjeslaan 5 - Het schepencollege heeft in zitting van 12.04.2021 akte genomen van stedenbouwkundige handelingen zijnde het plaatsen van een veranda.