2021054924 - Prins Boudewijnlaan 30 - het bouwen van KMO units en het aanleggen van een bufferbekken

OPENBAAR ONDERZOEK aanvraag omgevingsvergunning BOUWEN VAN KMO UNITS EN AANLEG BUFFERBEKKEN

Wij delen jou mee dat door Bouwbedrijf VMB BVBA en Fluvius System Operator CV een aanvraag tot omgevingsvergunning werd ingediend. De aanvraag heeft betrekking op een perceel gelegen Prins Boudewijnlaan 30, Veldkant 15, Prins Boudewijnlaan 30, Veldkant 15, Prins Boudewijnlaan 30 en Veldkant 15, kadastraal gekend als Kontich sectie C nummers 430L, afdeling 1 sectie B nummers 123E, 123G, 124F, 125C en 125D.

De aanvraag voor stedenbouwkundige handelingen omvatten het bouwen van 23 KMO units (1 gebouw) en bijhorend technisch lokaal en het aanleggen van een bufferbekken.

De exploitatie van één of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten omvatten de rubrieken:

Nieuw - 12.2.1° - twee transformatoren van elk 630 kVA

De aanvraag kan je inkijken vanaf 15 juli 2021 tot en met 13 augustus 2021.

Het volledige dossier ligt ter inzage bij de dienst omgeving van de gemeente. Je dient hiervoor een afspraak maken via www.kontich.be of via het telefoonnummer 03 246 25 50 met vermelding van het dossiernummer OMV_2021054924. Bij het inkijken van het dossier is het niet toegelaten dat er foto’s genomen worden van de plannen en andere documenten uit het dossier.

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen tot en met 13 augustus 2021 op volgende wijze worden ingediend:

  •  digitaal via het omgevingsloket (omgevingsloket.be)
  •  digitaal via het elektronisch loket van de gemeente Kontich (kontich.be/openbaaronderzoek - e-formulier )
  •  per aangetekend schrijven aan het college van burgemeester en schepenen, Gemeenteplein 1 te 2550 Kontich
  •  tegen ontvangstbewijs aan het onthaal van het Gemeentehuis Gemeenteplein 1 te 2550 Kontich
  •  per mail naar openbaaronderzoek@kontich.be met vermelding van het dossiernummer OMV_2021054924

Vermeld duidelijk op: Bezwaar/OMV_2021054924.

Jouw opmerkingen en de bezwaren zullen beoordeeld worden door de gemeentelijke omgevingsambtenaar. Deze beoordeling wordt opgenomen in de besluitvorming van het college van burgemeester en schepenen.

De beslissing over de aanvraag is raadpleegbaar op de website nadat het college van burgemeester een uitspraak heeft geformuleerd.