2021051899 - Jordaensstraat 18 - Vergunning

2021051899 - Jordaensstraat 18 - Het schepencollege heeft in zitting van 31.05.2021 een vergunning verleend voor het plaatsen van crepi en isolatie aan de voorgevel.